Hubungi Lokman Adam


Saya amat mengalu-alukan sebarang bentuk cadangan, pertanyaan atau komen dari Tuan / Puan / Saudara / Saudari sekalian,

Insyaallah sebarang perkara positif akan membuahkan perkara yang positif.

Email saya di: lokmanadam.com{at}gmail.com

*Gantikan {at} dengan @


Atau add saya di Facebook:
https://www.facebook.com/lokman.n.adam